S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

NOVINKY

arr3Spielwarenmesse 2018 Norimberg Spielwarenmesse 31.1. -... arr315.4.2021Audi RS6 Avant 2019 Audi RS6 Avant 2019 Ford Focus RS Lamborghini Sesto Elemento... arr33.3.2021Avia A21F, Lada service team VFTS   Freightliner FLA (1993) Fiat Ducato Bugatti... arr322.2.2021Škoda Garde Peugeot 306 XRd (1998) Renault 12 Alpine (1978) Renault 19 RT 1995 Fast... arr36.2.2021Škoda 120L 1983 Tatra T600 Tatraplan 1950 Škoda Fabia R5 No.41 Rallye Finnland 2018,...

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Automodely RS s.r.o.
Dr.V.Clementisa 376/2
979 01 Rimavská Sobota
tel: +421 917 129 202
napíšte nám
IČO : 52949745
DIČ : 2121187057

OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky
Prevádzkovateľ

Dodávateľ:


Automodely RS s.r.o.

Dr. V. Clementisa 376/2

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 52 949 745
DIČ: 2121187057

IČ DPH: SK2121187057

Register: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
Číslo vložky: 38319/S(Ďalej iba "dodávateľ") 

Kontaktné údaje
Telefon: +421 917 129 202
E-mail: automodely.rs@gmail.com
Číslo účtu pre bezhotovostné platby Slovenská republika :

ČSOB pobočka Rimavská Sobota

IBAN : SK54 7500 0000 0040 2788 5468, BIC (SWIFT) : CEKOSKBX


Číslo účtu pre bezhotovostné platby Česká republika - : 292567219/0300 ČSOB pobočka Hodonín

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 048/412 49 69
048/415 18 71
fax. č: 048/4124 693

Predaj do členských štátov EU sa realizuje v režime "One Stop Shop (OSS)", to znamená, že v cene tovaru bude započítaná DPH členského štátu, kde bude tovar odoslaný.

Obchodné podmienky pre kúpne zmluvy uzatvárané na diaľku prostredníctvom e-shopu www.automodely-hracky.sk. Znenie a účinnosť od 1.7.2024

Článok 1

1.1 Tieto Obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.automodely-hracky.sk. Nákup tovaru v zmysle predchádzajúcej vety môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej len „zákazník“) s tým, že zákazník súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami, ustanoveniami Reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke www.automodely-hracky.sk a príslušnými právnymi predpismi.

1.2 Predávajúcim sa v týchto Obchodných podmienkach rozumie spoločnosť Automodely RS s.r.o., so sídlom: Dr.V.Clementisa 376/2, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 52 949 745, DIČ: 2121187057, zapísaná v obchodnom registri Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Číslo vložky: 38319/S, e-mail: automodely.rs@gmail.com, telefonický kontakt: +421 917 129 202 (ďalej ako „predávajúci“ alebo „Automodely RS“ alebo „spoločnosť Automodely RS s.r.o.“).

1.3 Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 048/412 49 69
048/415 18 71
fax. č: 048/4124 693

1.4 Reklamačným poriadkom sa rozumie dokument s názvom Reklamačný poriadok, ktorý vydala spoločnosť Automodely RS s.r.o. a s ktorého znením sa kupujúci oboznámil alebo mal možnosť sa oboznámiť (napr. aj na stránke www.automodely-hracky.sk).

1.5 Iné pojmy a definície: Pojmy a definície uvedené v Obchodných podmienkach budú mať význam, ktorý (i) je výslovne uvedený v týchto Obchodných podmienkach, a/alebo (ii) je výslovne uvedený v Reklamačnom poriadku alebo na stránke www.automodely-hracky.sk, a/alebo (iii) je výslovne uvedený v zákone č. 108/2024 o ochrane spotrebiteľa.  

Článok 2

Postup pri objednávaní

2.1 Zákazník si môže cez e-shop www.automodely-hracky.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo "DO KOŠÍKA"; v prípade, že pri zobrazení tovaru sa nachádza odkaz na doplňujúce informácie týkajúce sa charakteristiky, vlastností tovaru a/alebo jeho dostupnosti, či podmienok dodania, má sa za to, že zákazník sa do momentu odoslania objednávky oboznámil i s týmito informáciami.

2.2 Po stlačení tlačidla "DO KOŠÍKA" sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie pre zákazníka. Vytvorenie objednávky nie je podmienené registráciou na www.automodely-hracky.sk. Pri vytvorení objednávky je zákazník povinný vyplniť pravdivé údaje, ktoré od neho systém vyžaduje (pričom sa má za to, že ak zákazník uvedie svoje IČO, vystupuje a nakupuje ako podnikateľ, nie spotrebiteľ). Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia objednávky a následné plnenie zmluvy. Počas vytvorenia objednávky je zákazník o. i. vyzvaný na poskytnutie svojich aktuálne platných kontaktných údajov, a to telefónneho čísla a e-mailovej adresy, pričom tieto kontaktné údaje budú predávajúcim použité výlučne na účely informovania zákazníka o stave vybavenia jeho objednávky (dostupnosti tovaru, pripravení objednávky na výdaj a pod.) Pokiaľ bude pri registrácii zákazníkom vyslovený súhlas s informovaním o novinkách a zvýhodnených ponukách, môže spoločnosť Automodely RS s.r.o. registračné údaje použiť tiež na marketingovú aktivitu súvisiacu s jej činnosťou. Po registrácii bude každému zákazníkovi vytvorené osobné konto, ktorým sa bude pri nákupoch na stránke www.automodely-hracky.sk identifikovať. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého zákazníka. Prihlasovacie údaje spoločnosť Automodely RS s.r.o. odporúča zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť. Zároveň je v záujme každého zákazníka, aby si chránil prihlasovacie údaje, keďže ich poskytnutie inej osobe môže znamenať jej vystupovanie na www.automodely-hracky.sk pod menom príslušného zákazníka.

2.3 Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil a/alebo bol predávajúcim oboznámený (i) o hlavných vlastnostiach tovaru a/alebo službách, vrátane údajov o funkčnosti, kompatibilite a interoperabilite veci s digitálnymi prvkami alebo digitálneho plnenia (ii) o jeho celkovej cene a ostatných nákladoch, a to nákladoch na dodanie, resp. dopravu (celková cena a náklady ďalej len „cena“), ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim, (iii) o dodacích podmienkach, lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar, vrátane poskytnutia služby dodania, resp. dopravy (ďalej tieto služby len „sprievodné služby“), prípadne aj o podmienkach súvisiacich s dostupnosťou tovaru, ak sa na daný tovar vzťahuje akékoľvek obmedzenie spojené s jeho dostupnosťou, (iv) o platobných podmienkach, a (v) o všeobecných obchodných podmienkach a Reklamačnom poriadku spoločnosti Automodely RS s.r.o. (a v rámci nich o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, služieb a digitálneho plnenia, o podmienkach trvania zmluvy,  možnostiach alternatívneho riešenia sporov medzi zákazníkom a predávajúcim). Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme Automodely RS s.r.o., o čom bude zákazník informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Toto e-mailové oznámenie o prijatí objednávky nie je akceptovaním návrhu zákazníka na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú až po preverení zákazníkovej objednávky odoslaním ďalšieho e-mailu, ktorého predmetom bude akceptácia objednávky zo strany predávajúceho (ďalej len „akceptovanie objednávky“), alebo odoslaním e-mailového potvrdenia o tom, že tovar je pripravený na vyzdvihnutie, resp. že bol expedovaný, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru a poskytnutie sprievodných služieb za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených na stránke www.automodely-hracky.sk, v týchto Obchodných podmienkach a v Reklamačnom poriadku.

2.4 E-shop www.automodely-hracky.sk umožňuje zákazníkom prístup k informáciám o stave ich objednávok (najmä zaregistrovanie, prijatie, úhrada, expedovanie a pod.) po autorizácii ich prihlasovacími údajmi.

Článok 3

Platobné podmienky

3.1 Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH. V prípade objednávky s úhradou vopred má zákazník široké možnosti úhrady. Najrýchlejšou formou úhrady sú platobné brány vybraných bánk a platobné systémy/služby GoPay. Ďalšou možnosťou je manuálna úhrada potrebnej sumy bankovým prevodom, alebo priamym vkladom v ČSOB na bankový účet uvedený v objednávke. Ak bola zvolená forma úhrady dobierkou, cenu uvedenú v objednávke bude potrebné zaplatiť doručovateľovi pri preberaní tovaru dostatočne preukaznou formou. 

Článok 4

Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

4.1 Spoločnosť Automodely RS s.r.o. sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 7 pracovných dní od uhradenia ceny alebo akontácie uvedenej v objednávke alebo od prijatia objednávky predávajúcim, ak je zvolená úhrada dobierkou. Ak však spoločnosť Automodely RS s.r.o. nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch (o čom bude zákazníka informovať) a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka, zaväzuje sa dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 28 dní. Pri tovare u ktorého je uvedené "REZERVÁCIA" a tento ešte nedodal výrobca na trh, bude zákazník informovaný po dodaní tovaru na trh. Zákazník berie na vedomie, že môžu nastať okolnosti, ktoré Automodely RS s.r.o. nevie ovplyvniť a pre ktoré nastane nesplniteľnosť dodania objednaného tovaru zákazníkovi (zvyčajne okolnosti vyššej moci); v takom prípade sa uplatní postup podľa nasledujúceho odseku.

4.2 Úhradou sa rozumie moment pripísania úhrady ceny (alebo jej časti, ak sa podľa dohodnutých podmienok má podľa objednávky platiť vopred len časť ceny; ďalej len „preddavok“) na účet spoločnosti Automodely RS s.r.o., na ktorý mala byť táto úhrada poukázaná. Ak vyššie uvedená doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, spoločnosť Automodely RS s.r.o. sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka a ak nedôjde k dohode spoločnosti Automodely RS s.r.o. a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť Automodely RS s.r.o. sa zaväzuje najneskôr do 14 dní od oznámenia nesplniteľnosti doby dodania zákazníkovi vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe ceny objednávky, pokiaľ sa Automodely RS s.r.o. a zákazník nedohodnú inak. V praxi je tovar spravidla dodaný do 2 až 3 pracovných dní, resp. tovar označený na www.automodely-hracky.sk textom „na objednávku“, do 28 dní odo dňa pripísania úhrady ceny alebo preddavku na účet spoločnosti Automodely RS s.r.o. alebo od prijatia objednávky predávajúcim, ak je zvolená úhrada dobierkou.

4.3 Spoločnosť Automodely RS.s.r.o. sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu v Slovenskej republike, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia. Spôsoby doručenia tovaru a/alebo služby vrátane ceny a detailnejších podmienok platných pre jednotlivé spôsoby doručenia sú uverejnené na www.automodely-hracky.sk v časti Poštovné a platba https://www.automodely-hracky.sk/automodely-hracky/3-POSTOVNE-a-PLATBA

4.4 Ak si zákazník vyberie ako spôsob dopravy osobný odber bude tento možný len v prípade fyzickej dostupnosti objednaného tovaru. V prípade jeho nedostupnosti bude so zákazníkom dohodnutý alternatívny postup; pokiaľ s návrhom tohto postupu zákazník nebude súhlasiť a zmluvné strany sa nedohodnú inak, zákazník má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť; predajca mu v takom prípade vráti zaplatenú cenu (preddavok) v celom rozsahu do 14 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia, a to na účet zákazníka alebo jeho adresu alebo poštovou poukážkou na adresu.

Článok 5

Storno objednávky

5.1 Ustanoveniami tohto článku 5 nie je dotknuté právo zákazníka, ktorý vystupuje a na www.automodely-hracky.sk nakupuje ako spotrebiteľ, na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle príslušných právnych predpisov, ako je toto uvedené v článku 6 nižšie. Takýto zákazník, vystupujúci ako spotrebiteľ, môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku (stornovať svoju objednávku) aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa článku 6.

Zrušenie objednávky zo strany Automodely RS s.r.o.

5.2 Spoločnosť Automodely RS s.r.o. si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku alebo jej časť a tiež právo odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ak (i) nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak (ii) sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru alebo aj v prípade, že (iii) zákazník v rozpore s bodom 2.2. týchto podmienok uvedie v objednávke o sebe nepravdivé a/alebo neúplné údaje a okolnosti vytvorenia objednávky budú nasvedčovať špekulatívnej povahe dotknutej objednávky. V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť Automodely RS s.r.o. bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode spoločnosti Automodely RS s.r.o. a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť Automodely RS s.r.o. sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 14 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

5.3  Spoločnosť Automodely RS s.r.o. je oprávnená odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so zákazníkom v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (tj. ceny zjavne iné ako je cena pre tento typ / druh tovaru obvyklá). Za zjavnú chybu v cene tovaru je považované napríklad mylné uvedenie prvých troch číslic na miesto štyroch; o jednu cifru nižšia cena (napr. pri udávaní ceny "vypadne" jedna číslica); zjavne nízka cena tovaru (napr. o 50% nižšia cena, než je pre tento druh a typ tovaru obvyklé, bez toho, aby u tovaru bolo uvedené, že sa jedná o výpredaj či o inú zľavovú akciu); a iné zjavné chyby v písaní, zjavné chyby v popise tovaru, obrázku atď., alebo v prípade zjavne mylné chyby v informácii podanej operátorom zákazníckeho centra. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Vyššie uvedené sa analogicky vzťahuje aj na prípady, keď nedošlo k uzavretiu kúpnej zmluvy, teda analogicky sa vzťahuje aj na nepotvrdené objednávky.

Článok 6

Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy (platí iba pri nákupe cez www.automodely-hracky.sk zákazníkom, ktorý sa považuje za spotrebiteľa)

6.1 Zákazník, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní 

a) odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

   i. tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

   ii. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

   iii. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

b) odo dňa uzatvorenia zmluvy, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby.

Zákazník môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku, ktorej predmetom je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

6.2 Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak zákazník najneskôr posledný deň lehoty odošle oznámenie o odstúpení od zmluvy spoločnosti Automodely RS s.r.o.. Pri pochybnosti o doručení  odstúpenia sa použije postup podľa §20 ods. 8 zákona č. 108/2024 o ochrane spotrebiteľa. 

6.3 Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu, ako napríklad písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej vyššie, e-mailom na adrese automodely.rs@gmail.com alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Zákazník je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto Obchodných podmienok. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša zákazník ako spotrebiteľ. Spoločnosti Automodely RS s.r.o. bezodkladne po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy poskytne zákazníkovi potvrdenie o jeho doručení na trvanlivom médiu, ak zákazník odstúpil od zmluvy použitím osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, ktoré sú dostupné v online rozhraní spoločnosti Automodely RS s.r.o..

6.4 V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti Automodely RS s.r.o, a to osobne v sídle spoločnosti Automodely RS s.r.o. alebo zaslaním na adresu sídla predávajúceho alebo iným spôsobom vopred dohodnutým so spoločnosťou Automodely RS s.r.o., a to do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil, pričom lehota sa považuje za zachovanú, ak zákazník odošle tovar spoločnosti Automodely RS s.r.o. najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar musí byť zaslaný alebo odovzdaný spoločnosti Automodely RS s.r.o. s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou a obalom. Zákazník má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru. Zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto Obchodných podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

6.5 Zákazník môže odstúpiť od zmluvy len vo vzťahu ku konkrétnemu produktu alebo produktom, ak spoločnosť Automodely RS s.r.o. na základe zmluvy dodala alebo poskytla viacero produktov.

6.6 Ak zákazník odstúpi od zmluvy o kúpe tovaru, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s touto zmluvou o kúpe tovaru (napr. poistná zmluva, zmluva o predĺžení záruky, splátková zmluva). Prípadné vrátenie platby alebo akontácie uhradenej zákazníkom na základe doplnkových zmlúv bude zrealizované v súlade s osobitnými obchodnými podmienkami vzťahujúcimi sa na doplnkové zmluvy. 

6.7 Pri odstúpení od zmluvy zákazník znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Ak však dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré zákazník prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky zákazníkom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.

6.8 Spoločnosť Automodely RS s.r.o. sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý zákazníkom pri platbe za tovar, pokiaľ sa zákazník s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil zákazník. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je predávajúci povinný zákazníkovi vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu zákazník preukáže, že mu zaslal tovar späť.

6.9 Zákazník je povinný uhradiť spoločnosti Automodely RS s.r.o. cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa odstúpenia od zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve. 

6.10 V súlade s §19 ods. 1 zákona č. 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa nemôže zákazník odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) poskytnutie služby, ak došlo k úplnému poskytnutiu služby  a poskytovanie služby začalo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, ak je podľa zmluvy zákazník povinný zaplatiť cenu,

b) dodanie alebo poskytnutie produktu, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, 

c)  odanie tovaru vyrobeného podľa špecifikácií zákazníka alebo tovaru vyrobeného na mieru, dodanie tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze,

d) dodanie tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak ochranný obal bol po dodaní porušený, 

e) dodanie tovaru, ktorý vzhľadom na svoju povahu môže byť po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, 

f) dodanie alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť, 

g) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby počas návštevy u zákazníka, o ktorú zákazník výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie inej služby ako oprava alebo údržba, a pre zmluvu, ktorej predmetom je dodanie iného tovaru ako náhradného dielu potrebného na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli zmluvy uzavreté počas návštevy predávajúceho u zákazníka a zákazník si tieto tovary alebo služby vopred neobjednal, 

h) dodanie zvukových záznamov, obrazových záznamov, audiovizuálnych záznamov alebo softvéru v ochrannom obale, ktorý bol po dodaní porušený, 

i) dodanie periodickej tlače okrem jej dodávania na základe zmluvy o predplatnom,

j) tovar zakúpený na verejnej dražbe,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času, ak podľa zmluvy má predávajúci poskytnúť tieto služby v presne dohodnutom čase alebo v presne dohodnutej lehote, 

l) dodanie digitálneho obsahu, ktorý predávajúci dodáva inak ako na hmotnom nosiči, ak

   i. dodávanie digitálneho obsahu začalo a

   ii. zákazník udelil výslovný súhlas so začatím dodávania digitálneho obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy začatím dodávania digitálneho obsahu, a predávajúci poskytol zákazníkovi potvrdenie podľa § 17 ods. 12 písm. b) alebo ods. 13 písm. b), zákona č. 108/2024 Z.z. ak je podľa zmluvy zákazník povinný zaplatiť cenu. 

6.11 Zákazník odoslaním objednávky predávajúcemu výslovne potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 5 a § 15 zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

6.12 Zákazník berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi Automodely RS s.r.o. a zákazníkom uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde zo strany zákazníka k využitiu práva odstúpiť od zmluvy na dodávku tovaru, darovacia zmluva stráca účinnosť a zákazník je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. Za darček je považovaný aj tovar dodaný v symbolickej hodnote, ak je jeho dodanie zákazníkovi prezentované ako darček k tovaru, ktorý zákazník vracia do 14 dní bez udania dôvodu. V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť spolu s  vráteným tovarom, budú tieto  darčeky v ich trhovej hodnote chápané ako bezdôvodné obohatenie zákazníka. Tento bod sa neaplikuje v prípade darčeka, ktorý má formu elektronický obsah.

6.13 V prípade tovaru, pri použití ktorého si Zákazník zaregistroval/vytvoril osobné konto (e-mailová adresa a/alebo obdobný účet užívateľa) a/alebo nastavil pre dotknutý tovar heslo, je Zákazník pred uplatnením jeho práva na odstúpenie od príslušnej kúpnej zmluvy povinný zrušiť/odstrániť obmedzenie prístupu k obsahu zariadenia heslom a súčasne odhlásiť sa z uvedeného konta resp. takéto konto Zákazníka zrušiť a pokiaľ je to možné, uviesť dotknuté zariadenie do pôvodného stavu. V prípade, že Zákazník pred uplatnením jeho nároku na odstúpenie nedodrží povinnosti podľa tohto bodu, Zákazník zodpovedá Automodely RS s.r.o. za zníženie hodnoty dotknutého tovaru spočívajúcej v nemožnosti resp. v obmedzení nakladať s týmto tovarom po jeho vrátení ako s plne funkčným (bez obmedzenia jeho akosti/vlastností charakteristických pre jeho použitie).

Pre uplatnenie práva odstúpenia od zmlúvy môže spotrebiteľ použiť nasledovný dokument: formulár - odstúpenie od zmluvy

Osobitosti odstúpenia od zmluvy utvorenej na diaľku, ktorej predmetom je digitálne plnenie

6.14 Zákazník, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy, ak je jej predmetom dodanie digitálneho obsahu, ktorý predávajúci dodáva inak ako na hmotnom nosiči. Po odstúpení od zmluvy spoločnosť Automodely RS s.r.o. vráti zákazníkovi všetky platby prijaté na základe zmluvy do 14 dní od oznámenia odstúpenia od zmluvy rovnakým spôsobom, aký zákazník použil pri zaplatení ceny, ak zákazník výslovne nesúhlasí s iným spôsobom úhrady. Všetky náklady spojené s vrátením znáša spoločnosť Automodely RS s.r.o. Zákazník nemá právo odstúpiť v prípade uvedenom v bode 6.10. písm. l) týchto obchodných podmienok.

6.15 Zákazník nie je povinný platiť cenu za čas pred odstúpením od zmluvy, v ktorom digitálne plnenie nespĺňalo dohodnuté a všeobecné požiadavky podľa zákona. Ak však bolo v zmluve dohodnuté dodávanie digitálneho plnenia nepretržite počas dohodnutej doby, spoločnosť Automodely RS s.r.o. vráti zákazníkovi len pomernú časť zaplatenej ceny za čas, v ktorom digitálne plnenie nespĺňalo požiadavky podľa dohodnuté a všeobecné požiadavky podľa zákona, a časť ceny, ktorú zákazník zaplatil vopred za dodávanie digitálneho plnenia za čas po odstúpení od zmluvy. 

6.16 Po odstúpení od zmluvy je zákazník povinný zdržať sa užívania digitálneho plnenia a jeho poskytovania tretím osobám. Spoločnosť Automodely RS s.r.o. môže do 14 dní po oznámení zákazníka o odstúpení od zmluvy požiadať zákazníka o vrátenie hmotného nosiča, na ktorom mu dodal digitálny obsah. Zákazník vráti hmotný nosič na náklady spoločnosti Automodely RS s.r.o. a bez zbytočného odkladu po doručení žiadosti spoločnosť Automodely RS s.r.o.. 

6.17 Spoločnosť Automodely RS s.r.o. sa po odstúpení od zmluvy sa k zdrží používania obsahu, ktorý zákazník poskytol alebo vytvoril pri užívaní digitálneho plnenia. To neplatí, ak tento obsah 

a) nemožno využiť inak ako vo väzbe na digitálne plnenie spoločnosti Automodely RS s.r.o.,

b) sa vzťahuje výlučne na aktivity zákazníka pri užívaní digitálneho plnenia spoločnosť Automodely RS s.r.o.,

c) spoločnosť Automodely RS s.r.o. zlúčila s iným obsahom, od ktorého ho nemožno oddeliť vôbec alebo bez vynaloženia neprimeraného úsilia, 

d) zákazník vytvoril spolu s inými zákazníkmi, ktorí sú oprávnení ďalej obsah užívať. 

6.18 Spoločnosť Automodely RS s.r.o. tiež odstúpení od zmluvy prístupní zákazníkovi na jeho žiadosť všetok obsah, ktorý zákazník poskytol alebo vytvoril pri užívaní digitálneho plnenia, okrem obsahu podľa predchádzajúceho bodu písm. a) až c). Spoločnosť Automodely RS s.r.o. sprístupní obsah zákazníkovi v primeranej lehote, bezplatne, v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a bez závažných ťažkostí pre zákazníka. Po odstúpení od zmluvy môže spoločnosť Automodely RS s.r.o. zamedziť zákazníkovi  v ďalšom užívaní digitálneho plnenia, čím nie je dotknuté právo zákazníka podľa predchádzajúcej vety.

Článok 7

Postupy uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov zákazníkov

7.1 Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať so zamestnancom prepravnej spoločnosti, ktorá mu dodanie tovaru zabezpečila, protokol o škode/reklamácií a zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite v lehote uvedenej v Reklamačnom poriadku po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nemusia byť akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

7.2 V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku pre zákazníkov Automodely RS s.r.o. a v prípade rozporu medzi týmito VOP a Reklamačným poriadkom má v prípade reklamácií prednosť Reklamačný poriadok. Pri uplatnení práva na opravu prinesie zákazník reklamovaný tovar, vrátane faktúry (prípadne inú formu daňového dokladu). Pri uplatnení iných práv vyplývajúcich zo zodpovednosti spoločnosti Automodely RS s.r.o. za vady (t.j. práva na výmenu veci, práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a práva na primeranú zľavu) prinesie zákazník reklamovaný tovar, vrátane faktúry (prípade inej formy daňového dokladu) do sídla spoločnosti Automodely RS s.r.o. alebo doručí na adresu spoločnosti Automodely RS s.r.o.. Zákazník a spoločnosť Automodely RS s.r.o. sa môžu dohodnúť i na inom spôsobe odovzdania tovaru. Ak má zákazník záujem o takú dohodu, môže ju Automodely RS s.r.o. navrhnúť e-mailom na adrese automodely.rs@gmail.com alebo telefonicky na +421 917 129 202. Toto ustanovenie sa neaplikuje v prípade dodania digitálneho plnenia (naopak toto ustanovenie sa aplikuje v prípade veci s digitálnymi prvkami).

7.3 Spoločnosť Automodely RS s.r.o. nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (najmä chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli a pod.), zásahom do výrobku, alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou.

7.4 V prípade, že medzi zákazníkom a predávajúcim vznikne spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady alebo ak sa zákazník  domnieva, že predávajúci porušil iné práva zákazníka, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci alebo určená osoba oprávnená posudzovať vady na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo informuje zákazníka  na trvanlivom médiu o príslušných subjektoch alternatívneho riešenia sporov. Ak predávajúci alebo určená osoba oprávnená posudzovať vady na žiadosť zákazníka podľa prvej vety tohto bodu odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7.5 Sťažnosti a podnety môže zákazník uplatniť osobne v sídlespoločnosti Automodely RS s.r.o. alebo na e-mailovej adrese automodely.rs@gmail.com. Odpoveď mu bude odoslaná v závislosti od formy uplatnenej sťažnosti alebo podnetu do 30 dní od prijatia.

 

Článok 8

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

8.1 V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti Automodely RS s.r.o.. s GDPR, ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v platnom znení), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke https://www.automodely-hracky.sk/automodely-hracky/8-Ochrana-osobnych-udajov

 

Článok 9

Záverečné ustanovenia

9.1 Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok, ktorá nadobúda účinnosť dňom uverejnenia aktualizovaného znenia Obchodných podmienok na internetovej stránke www.automodely-hracky.sk. V prípade uzavretej zmluvy o kúpe tovaru sa však táto zmluva riadi Obchodnými podmienkami platnými v čase, v ktorom bola uzavretá. Tieto Obchodné podmienky sú platné od 1.7.2024 a plne nahradzujú predchádzajúce Obchodné podmienky.

9.2 Práva vznikajúce zákazníkovi z vadného plnenia a záručné podmienky sa riadia platnou právnou úpravou a platným Reklamačným poriadkom spoločnosti Automodely RS s.r.o., ktorý je dostupný na www.automodely-hracky.sk. V prípade rozporu medzi ustanoveniami týchto Obchodných podmienok a ustanoveniami Reklamačného poriadku, budú mať prednosť ustanovenia Reklamačného poriadku. V prípade rozporu medzi ustanoveniami týchto Obchodných podmienok a/alebo Reklamačného poriadku a záväznými (kogentnými) ustanoveniami zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (príp. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník), pri ktorých zákon č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (príp. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník) výslovne stanovuje niečo iné bez možnosti osobitnej úpravy, budú mať prednosť ustanovenia zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (príp. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník). 

 

ZTMwM